תקנות ותנאי השימוש

הקדמה

1. התקנון ותנאי השימוש מיועדים לזכר ולנקבה כאחד, וכתובים בלשון זכר למען הנוחות בלבד.
2. אתר המעבדה הינו אתר תדמית ומכירות המשרת את כלל ציבור הגולשים בישראל, בין היתר באמצעות השתתפות במבצעים שונים.
3. מכירת מוצרים באתר תתאפשר ללקוחות העומדים בתנאים הבאים:
א. בני 18 ומעלה.
ב. בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל.
ג. בעלי כתובת מגורים קבועה בישראל.
ד. ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל.
4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שייעשו באתר זה. התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בין הלקוח לבין "המעבדה" לכל דבר ועניין.
5. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.
6. גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצע למכירה באתר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון, לפיכך אם אינך מסכים לאחד התנאים מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
7. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר המוצג.
 

אחריות על מוצרים

1. פירוט האחריות על המוצרים באתר מופיע בכל דף מוצר. מוצר אשר לא מפורטת בו האחריות הינו מוצר באחריות בסיסית לתקופה של שלושה חודשים.
2. אחריות על המוצרים תקפה להבטחת פעילותם התקינה ולא כוללת שבר, חבלה או כל נזק אחר שנגרם למוצר ע"י הלקוח או מי מטעמו.
3. האחריות אינה כוללת נזקים שנגרמו כתוצאה משימוש לא נכון.
 

ביטול עסקה והחזרת מוצרים

1. מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981:
א. ניתן לבטל עסקה תוך 14 יום מתאריך הרכישה, כל עוד לא נעשה שום שימוש במוצר והוא באריזתו המקורית.
ב. לא ניתן להחזיר מוצרים אשר נעשה בהם שימושו/או הותקנו.
ג. מוצר שנרכש ונשלח. באחריות הלקוח להשיב את המוצר תקין לחנות כשהוא סגור ולא נעשה שום שימוש במוצר והוא באריזתו המקורית.
ד. באם תיהיה אפשרות והלקוח יבחר זאת החזרת המוצר תעשה על ידי שליח מטעם "המעבדה" והלקוח יחויב בעלות מלאה של השליחות.
ה. לאחר החזרת המוצר ובדיקתו שהוא שלם ואכן באריזתו המקורית הלקוח יקבל החזר תשלום כפי שהוא שילם פחות 5% או 100 ש"ח הנמוך מבניהים.
בנוסף הלקוח לא יקבל החזר תשלום עבור המשלוח שסופק על ידי חברת המשלוחים שעובדת עם "המעבדה".
 

אופן הרכישה באתר

1. במשך הליך הרכישה יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, מס' טלפון, מספר כרטיס אשראי וכדומה.
2. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה. לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתתף ל"מבצע פעולה".
3. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
4. מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבצע המעבדה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי.
עם אישור ההזמנה והתשלום ע"י חברת האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העסקה אושרה.
5. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי לאחר אישור העסקה ע"י חברת האשראי.
6. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי המעבדה יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
7. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
8. יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העסקה ע"י חברת האשראי.
 

אספקת המוצרים

1. המעבדה אחראית לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה או לסניף הדואר/נקודת חלוקה הקרובה.
אספקת המוצר תתבצע בזמן הנקוב בטופס המכירה של המוצר, אלא אם צוין אחרת במפורש.
2. המעבדה תפעל כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי.
3. המעבדה לא תהא אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
א. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע.
ב. שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
ג. כל סיבה שאינה בשליטת החברה.
4. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, המוצר ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.
5. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.
 

דמי משלוח והתקנה

1. דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח במסגרת התשלום בגין המוצר/סל הקניות.
2. במכירה בתשלומים רשאית המעבדה לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
3. הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהספק במידה וקיים שירות זה על פי התנאים שהוצגו בטופס המכירה, וזאת בתיאום מראש באשר למקום ומועד האיסוף.
4. מוסכם כי במקרה של איסוף ע"י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח.
אבטחת מידע ופרטיות
1. המעבדה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע וכן על העברת הנתונים, המתבצעת באתר בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL.
2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי תבוצע טלפונית בלבד, מספרי כרטיסי האשראי אינם נשמרים במחשבי החברה.
 

כללי

1. הנהלת המעבדה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי התקנון על פי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה.
2. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את המעבדה.
3. המעבדה אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית. יחד עם זאת המעבדה אינה מתחייבת כי הקישורים (LINKS) בכל קישורית תוביל את הגולש לאתר אינטרנט פעיל.
4. המעבדה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז המעבדה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית.
5. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקה ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת.
6. אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של המעבדה.
7. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם המעבדה.
8. רישומי המחשב של המעבדה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות.
9. בהינתן טעות שנפלה בתיאור ו/או במחיר המוצר, לא יחייב הדבר את המעבדה.
אמינות המעבדה
1. המעבדה מודעת לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר מכירות באינטרנט, ועל כן מקפידה לנהל את האתר בזהירות, במיומנות ובאופן מבוקר.
2. לכל מכירה המתבצעת באתר קיים תיעוד מלא.
3. כל מכירה באתר תצטרך להתבצע באימות על ידי הבעלים של כרטיס האשראי.
 

אחריות כללית

1. המעבדה נוקטת בכל אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות ואבטחת המידע. אולם, עקב טבעה של רשת האינטרנט ותקלות רשת ומחשבים, יכולות להיות תקלות אשר אינם בשליטת המעבדה ו/או הנובעות מכוח עליון.
המעבדה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך בשל שימוש כלשהו באתר ו/או באם מידע זה או אחר יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
2. המעבדה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר אשר יגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות ברכישה במסגרת הליך המכירה הקבוצתית ו/או כל הליך אחר שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
3. המעבדה עושה כל שביכולתה על מנת לשמור על פעילותו התקינה של האתר ושל הפעולות הנעשות בו. אולם מעצם טבעה של רשת האינטרנט, תקלות תקשורת, תקלות רשת ומחשבים, מחיקת נתונים ועוד הפרעות ותקלות מכל סוג שהן, המעבדה אינה מתחייבת על כך שהשירות באתר יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות כלשהן.
4. בכל מקרה של חילוקי דעות או מחלוקת כלשהי, הנתונים הרשומים בבסיסי הנתונים של אתר המעבדה הם הקובעים בלבד.
5. הסמכות המקומית והעניינית לדון בכל מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שירות באתר תהה נתונה אך ורק לבתי המשפט באזור ראשון לציון.
6. התקנון עודכן ביום 28/06/2022 וניתן לשינוי בכל עת ע"י המעבדה על פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא שום צורך במתן הודעה מראש.
 

מדיניות משלוחים

1. איסוף עצמי מהחנות – ז'בוטינסקי 16, ראשון לציון – ללא עלות.
2. המעבדה שולחת את מוצריה לכל רחבי הארץ. המשלוחים נעשים באמצעות דואר ישראל או משלוח מהיר.
3. משלוחים יסופקו עד 7 ימי עסקים.
4. מועדי אספקת המשלוחים: ימים א' עד ה' בין השעות 8:00 ל- 17:00.
5. במקרה של שינוי בכתובת האספקה (לאחר קליטת ההזמנה באתר) ייתכנו עיכובים בהגעת המשלוח.
6. לקוח שלא יימצא בביתו או משרדו לאחר שתואם עימו מועד האספקה, יישא בעלות של משלוח חדש.
7. דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח במסגרת התשלום בגין המוצר/סל הקניות.
8. במכירה בתשלומים רשאית המעבדה לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
9. הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהספק, במידה וקיים שירות זה על פי התנאים שהוצגו בטופס המכירה וזאת בתיאום מראש באשר למקום ומועד האיסוף.
Coi בניית אתרים
0